В п. Ильинский Раменского г.о. проведены работы по реконструкции уличного освещения

Источник: http://inramenskoe.ru/novosti/novosti-poseleniy/v-p-ilinskiy-ramenskogo-g-o-provedeny-raboty-po-rekonstrukcii-ulichnogo-osveshcheniya